baner-2.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu
Przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz modernizację zakładu poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
do pakowania mięsa w zakładzie Las Kalisz Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu
Wzrost zdolności produkcyjnych poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa dziczyzny oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu w zakładzie Las Kalisz Sp. z o.o.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Nasze produkty

„Las-Kalisz” sp. z o. o. z siedzibą w Tomnicach została założona w 1991 roku. Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji mięsa króliczego i mięsa z dziczyzny.


Dziczyzna i króliki są jednym z niewielu środków żywności w naszych czasach, które w pełni odpowiadają zapotrzebowaniom biologicznym człowieka. Walory smakowe oraz zdrowotne tych mięs są niezaprzeczalne.

Zapoznaj się z naszymi produktami: