Zapraszamy koła łowieckie i OHZ-ety do współpracy w zakresie sprzedaży tusz!

Nasze analizy pokazują, że nawet 20% skupionych tusz zwierzyny płowej, a w przypadku dzików do 30%, jest klasyfikowane poniżej I klasy jakości. Prawidłowy strzał i właściwe postępowanie po pozyskaniu zwierzyny to lepsza stawka dla zarządcy lub dzierżawcy obwodu oraz większa wydajność łowna tusz. Dbałość o jakość dziczyzny powinna przyświecać myśliwym nie tylko w sezonie na kozły!

Poniżej przypominamy klasyfikację jakości tusz sarny oraz dzika obowiązującą w firmie Las-Kalisz. Informujemy zarazem, że w sezonie 2024/2025 skup w najwyższej klasie IA obu tych gatunków został zawieszony.

Barwny podział tuszy sarny na klasy jakości skupuKLASYFIKACJA TUSZ SARNY:

Klasa I – masa tusz z głową i kończynami >11 kg.
• Nieuszkodzone oba udźce ani comber z polędwiczkami (dopuszczalne uszkodzenie łopatek).
• Niedopuszczalne zabrudzenia wnętrza tuszy treścią pokarmową.

100% stawki podstawowej.


Klasa II
 – wszystkie tusze z głową i kończynami do 11 kg, a bez głowy do 10 kg oraz cięższe z uszkodzeniami combra z polędwiczkami lub udźca. 

• Uszkodzony jeden cenny element – comber z polędwiczkami (albo ich brak) lub udziec. 
• Dopuszczalne zabrudzenia treścią pokarmową wnętrza dobrze strzelonej tuszy. W przypadku zabrudzenia treścią pokarmową wnętrza tuszy z powyższymi uszkodzeniami  jest ona klasyfikowana do klasy III.

80% stawki podstawowej.


Klasa III (poza normą)
– bez ograniczeń masy tuszy. 

• Uszkodzone co najmniej dwa cenne elementy – comber z polędwiczkami (albo ich brak) i udziec lub oba udźce. 
• Uszkodzone comber z polędwiczkami (albo ich brak) lub tylko jeden udziec wraz z jednoczesnym zabrudzeniem wnętrza tuszy treścią pokarmową.

50% stawki podstawowej.

Barwny podział tuszy dzika na klasy jakości skupuKLASYFIKACJA TUSZ DZIKA:

Klasa I – masa tusz od 25 do 90 kg.
• Nieuszkodzone oba udźce ani comber z polędwiczkami (dopuszczalne uszkodzenie łopatek).
• Niedopuszczalne zabrudzenia wnętrza tuszy treścią pokarmową.

100% stawki podstawowej.


Klasa II
 – tusze od 15 do 25 kg i powyżej 90 kg oraz z uszkodzeniami combra z polędwiczkami lub udźca. 

• Uszkodzony jeden cenny element – comber z polędwiczkami (albo ich brak) lub udziec. 
• Dopuszczalne zabrudzenia treścią pokarmową wnętrza dobrze strzelonej tuszy. W przypadku zabrudzenia treścią pokarmową wnętrza tuszy z powyższymi uszkodzeniami  jest ona klasyfikowana do klasy III.

80% stawki podstawowej.


Klasa III (poza normą) 
– tusze o wadze do 15 kg oraz cięższe z poniższymi uszkodzeniami. 

• Uszkodzone co najmniej dwa cenne elementy – comber z polędwiczkami (albo ich brak) i udziec lub oba udźce. 
• Uszkodzone comber z polędwiczkami (albo ich brak) lub tylko jeden udziec wraz z jednoczesnym zabrudzeniem wnętrza tuszy treścią pokarmową.

50% stawki podstawowej.*Klasa IA – klasyfikacja będzie się odbywać po weryfikacji jakości skupionych tusz w punkcie przyjęć firmy Las-Kalisz sp. z o.o. w Tomnicach.

UWAGA! W razie zabrudzenia wnętrza tuszy treścią pokarmową nie wolno jej myć wodą, należy jedynie wytrzeć ją ręcznikiem papierowym.


Kontakt w sprawie szczegółów oraz współpracy:

Prezes zarządu Tomasz Tarnawski, tel. 662 507 971

Dyrektor ds. skupu dziczyzny Bogdan Warszewski, tel. 602 695 971


Załóż punkt skupu dziczyzny!

Szukasz dodatkowego dochodu? Las-Kalisz sp. z o.o. w Tomnicach poszukuje nowych, dynamicznych i zaangażowanych osób oraz firm zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu dziczyzny.


  • dostarczamy własną chłodnię i pokrywamy wszystkie jej koszty,
  • zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie,
  • gwarantujemy stabilne, rynkowe ceny skupu tusz zwierzyny,
  • współpracujemy z kołami łowieckimi i OHZ-etami od przeszło 30 lat!

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z prezesem zarządu Tomaszem Tarnawskim pod numerem tel. 662 507 971 lub z biurem spółki: tel. +48 62 725 42 70, e-mail: biuro@las-kalisz.pl.