O firmie

"Las-Kalisz" sp. z o.o.


Dzisiaj spółka to firma o zasięgu europejskim zajmująca się skupem i przetwórstwem dziczyzny grubej (jelenie, sarny, dziki, daniele, muflony) oraz ubojem królika. Obie produkcje są prowadzone od założenia spółki "Las-Kalisz" tj. od marca 1991 roku. Na potrzeby rynku gastronomicznego hurtowego oraz detalicznego uzyskuje elementy kulinarne – szynki, schaby, gulasze, łopatki, karkówki, przody z kością i bez kości spełniając wysokie standardy jakościowe potwierdzone certyfikatami i audytami.

Historia zakładu zaczyna się jednak dużo wcześniej, bowiem w grudniu 1932 roku. wówczas na terenie zarządzanym przez spółkę została założona „I Hodowla Lisów Srebrnych w Polsce” przez Mariannę i Bruno Biedermannów. Firma funkcjonowała do 1944 roku, gdzie została przejęta przez ówczesne władze państwa na podstawie dekretu o upaństwowieniu gruntów leśnych. Teren ten został podzielony pomiędzy Lasy Państwowe a Spółdzielnie Przetwórstwa Leśnego „Las” – delegatura w Poznaniu, pod zarządem ówczesnego Ministerstwa Leśnictwa. Po utworzeniu 49 nowych województw zakłady znajdujące się na terenie ówczesnego województwa kaliskiego został utworzone Kaliskie Przedsiębiorstwo „Las”. Spółka została zawiązana 15 marca 1991 przez dwa podmioty gospodarcze : Kaliskie Przedsiębiorstwo „Las”, które wniosło aport w postaci zakładu i Franz Bernet KG z Niemiec. Po upadku Kaliskiego Przedsiębiorstwa „Las” udziały od syndyka masy upadłościowej wykupili pracownicy spółki oraz osoby fizyczne pracujące. W 2011 roku udziały firmy Bernet zostają umorzone, a od roku 2014 firma jest w całości własnością rodziny Tarnawskich.

W 2011 roku została oddana do użytku zautomatyzowana ferma hodowli królików. W 2016 roku wybudowany został nowy zakład przetwórstwa dziczyzny oraz mroźnia.

Obecnie spółka zatrudnia ponad 60 osób oraz utrzymuje ponad 100 punktów skupu na terenie całego kraju. Rokrocznie rozwija się i szuka nowych rynków dostaw i zbytu.