Dotacja na kapitał obrotowy


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacje na kapitał obrotowy dla "Las-Kalisz" sp. z o.o. Tomnice

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty projektu: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 124 333,62 PLN
Dofinansowanie z UE: 124 333,62 PLN

Beneficjent: "Las-Kalisz" sp. z o.o. Tomnice

www.mapadotacji.gov.pl