Las-Kalisz w Tomnicach zatrudni pracowników

Firma Las-Kalisz sp. z o.o. z Tomnic k. Krotoszyna, od przeszło 30 lat specjalizująca się w skupie i przetwórstwie dziczyzny oraz mięsa królika, zatrudni pracowników na stanowiska:


 • specjalista ds. jakości,
 • pracownik magazynu,
 • rozbieracz-wykrawacz mięsa,
 • portier.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w stabilnej i szybko rozwijającej się polskiej, rodzinnej firmie z przyjazną kulturą organizacyjną,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • Szkolenia wdrożeniowe oraz podnoszące kompetencje,
 • Premie uznaniowe,
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Zakwaterowanie lub pomoc w znalezieniu stałego miejsca zamieszkania.

SPECJALISTA ds. JAKOŚCI:


Zakres obowiązków:

 • Kontrola produkcji i produktów na każdym etapie wytwarzania;
 • Wdrażanie wymagań jakościowych w produkcji;
 • Tworzenie, wdrażanie, utrzymywanie systemu zarządzania jakością;
 • Rozwiązywanie bieżących problemów jakościowych i analiza ich przyczyn w oparciu o narzędzia jakościowe oraz działania naprawcze;
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu wdrożonych standardów jakościowych;
 • Współpraca z innymi działami w firmie;
 • Udział w audytach zewnętrznych oraz inspekcjach urzędowych (Inspekcja Weterynaryjna, Sanepid).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Znajomość standardów jakościowych GMP, GHP, HACCP, IFS/BRC oraz wymagań regulacyjnych w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności;
 • Praktyczna umiejętność wykorzystywania pakietu MS Office;
 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie;
 • Orientacja na realizację celów, sumienność, systematyczność, zaangażowanie i gotowość na rozwój;
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • Umiejętność organizacji dokumentacji biurowej w formie papierowej i elektronicznej;
 • Dbałość o dobrą atmosferę i komunikację w zespole;
 • Mile widziane doświadczenie w branży spożywczej.

PRACOWNIK MAGAZYNU


Zakres obowiązków:

 • wspieranie w pracy magazyniera;
 • pomoc w prowadzeniu magazynu;
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie produktów, materiałów i surowców;
 • zabezpieczanie towaru przed uszkodzeniem, zniszczeniem, zepsuciem oraz szkodnikami;
 • dbanie o towar przed pożarem, kradzieżą lub zalaniem;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z instrukcjami składowania i transportu oraz obowiązującymi normami;
 • mile widziane uprawnienia na obsługę wózka widłowego i podstawowa znajomość języka niemieckiego.

ROZBIERACZ-WYKRAWACZ MIĘSA


Zakres obowiązków:

 • trybowanie, wykrawanie, rozbiór, porcjowanie dziczyzny i mięsa królika;
 • praca na hali produkcyjnej w temperaturze 12⁰C;
 • praca nożem rzeźnickim i innym sprzętem produkcyjnym.

PORTIER:


Zakres obowiązków:

 • codzienna kontrola wszystkich pomieszczeń w celu zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą;
 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;
 • dokonywanie drobnych napraw sprzętów, urządzeń w ramach posiadanych uprawnień;
 • sumienne, staranne i terminowe wykonywania powierzonej pracy;
 • prowadzenie rejestracji wjazdu i wyjazdu oraz wejść i wyjść na teren zakładu;
 • zgłaszania i eliminowania zagrożeń w budynku i na terenie zakładu;
 • wypełnianie kart zadań;
 • pilnowanie utrzymania ciepła w budynkach spółki;
 • wykonywanie zadań zleconych bezpośrednio przez przełożonych;
 • dbanie o czystość na terenie zakładu;
 • mile widziane uprawnienia palacza.

CV prosimy przesyłać na adres: biuro@las-kalisz.pl.
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. +48 62 725 42 70.